Obec Lžín

První zmínky o obci Lžín(Zelzyn)Lze doložit od roku 1289.
Na č.p.41 dříve stával klášter až do jeho zrušení za vlády císaře JosefaII.(r.1870)
Škola založena roku 1833,ale dříve ve Lžíně vyučoval vysloužilec Neumann.
Roku 1906 škola přestavěna na dvojtřídku.
Roku 1379 patřil Lžín k arcibiskupskému panství chýnovskému.
Později se dostal do vlastnictví Přehořovských z Kvasejovic a při jejich dělení roku 1554 Oldřichovi.
Roku 1615 Jiří Kořenský z Terešova.
Kolem roku 1620 patřil Vrchotickým z Loutkova později se stal majetkem kláštera ve Vyšším Brodě až do zrušení kláštera.
Po té měl Lžín ještě mnoho vlastníků,z nichž byl nejvýznamnější František Emanuel Komers,jenž se zasloužil o zbudování ostrova na Návesníku a Mlýnském rybníce,nechal vysázet zámecký park a založil alej až k ,,suchému dubu´´(r.1921 část vykácena).Měl úmysl postavit kostel na Hřici.
Poslední známý vlastník Lžína byl roku 1881 Schönburg Hartensteinům.
Roku 1872 vyhořel obecní archiv což vysvětluje nedostatek záznamů o historii obce.
V sedmdesátých letech zde byl starostou rolník František Míchal č.p.13 za něhož vyhořel archiv.
Po něm Jakub Vopava(6 let),sedmnáct let zde starostoval Jakub Budín.
Roku 1894 zvolen Jakub Hlaváček,kvůli nemoci funkci složil.
Do roku 1902 Jaroslav Jan Musil,do roku 1907 jeho syn František,který byl v roce 1911 zvolen starostou Soběslavska do roku 1917.
Jan Zajíc (1907-1911)
Jan Nohava (1911-1914)
František Vyhlídka (1914-1919)
Jan Žák (1919-1924)
Poslední známý starosta František Míchal č.p.47.
Za obět světové války padlo osm mužů,byl jim postaven pomník s nápisem,,Padli,aniž by tušili,že z jejich krve vzejde svoboda národu´´.
Učitelé ve Lžíně:
Augustin Cipín
Narozen roku 1842 ve Veselí nad Lužnicí.
V letech 1842-1868(kdy přesně není známo) se přestěhoval do Lžína vzal si Kristínu Broukalovou,bydlel v domě č.p.5.Vyučoval v letech 1869-1877(možná až 1881).
Měl zde pět děťí 1869 Antonín,1871 Anna,1873 Jan,1875 Jaromír,1877 Bohuslav.
Zemřel 27.července 1922 v Českých Budějovicích.
Josef Vašta 1909-1924
Josef Vašta 1909-1924
Václav Novák Řídící učitel 1903-1926
Václav Novák Řídící učitel 1903-1926
František Bubník Řídící učitel 1926-1957
František Bubník Řídící učitel 1926-1957
Rosálie Kostrbová učitelka ženských ručních prací 1908-1938
Rosálie Kostrbová učitelka ženských ručních prací 1908-1938
Dříve se v obci také těžilo stříbro,dnes už je vstup do šachty nepřístupný,stejně jako tunel,který vedl až do zámku,
V roce 1917 při (neznámá)slavnosti z nařízení c.k. okresní školní rady,vsazena napravo od vchodu do školy lípa Karla I.Při tom za vsí vlevo od silnice k Dírnému vysazeny 3 lípy na památku zdejších ve válce padlých vojínů.
Škola s hasičskou zbrojnicí
Škola s hasičskou zbrojnicí
Škola po rozšíření na dvojtřídku
Škola po rozšíření na dvojtřídku
Obecní zastupitelstvo a zakladatelé hasičského sboru
Obecní zastupitelstvo a zakladatelé hasičského sboru
10.jpg
Pražský groš Karla IV. z nálezu mincí
Pražský groš Karla IV. z nálezu mincí
Původní škola(rok1830)
Původní škola(rok1830)
 
  • 8.7.2017 - Suchou nohou na ostrov od 13:00 hodin
Předpověď počasí

2009 - 2016 Copyright - All Rights Reserved | Kopírování obsahu na těchto stránkách je autorem zakázáno. | lzin.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one